Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 14. září 2010 - AE v. Evropská komise

(Věc F-79/09)

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Úrazové pojištění a pojištění pro nemocem z povolání - Článek 73 služebního řádu - Odmítnutí uznat skutečnost, že nemoc má svůj původ v povolání - Hypersenzibilita na elektromagnetická pole"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AE (Muchamiel, Španělsko) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a D. Martin, zmocněnci, poté J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 15. prosince 2008, doručeného dne 16. ledna 2009, kterým byla zamítnuta žádost žalobce uznat ve smyslu článku 73 služebního řádu jako nemoc z povolání nemoc, kterou trpí, a jednak, v případě potřeby, rozhodnutí ze dne 11. června 2009, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce. Návrh na zaplacení 12 000 eur jako náhrady škody za utrpěnou nemajetkovou újmu

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá, aby AE zaplatila částku ve výši 2000 eur.

Zbývající návrhová žádání v žalobě se zamítají.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a uhradí jednu čtvrtinu nákladů řízení vynaložených žalobcem.

Žalobce ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.

____________