Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. september 2010 - AE mod Kommissionen

(Sag F-79/09)

(Personalesag - tjenestemænd- social sikring- forsikring mod ulykker og erhvervssygdomme - vedtægtens artikel 73 - afslag på at anerkende en sygdom som en erhvervssygdom - hypersensibilitet over for elektromagnetiske felter)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AE (Muchamiel, Spanien) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 15. december 2008, der blev modtaget af sagsøgeren den 16. januar 2009, hvorved dennes ansøgning om, at hans sygdom anerkendes som en erhvervssygdom som omhandlet i vedtægtens artikel 73, afslås, dels om fornødent af afgørelsen af 11. juni 2009 om at afslå sagsøgerens klage. Påstand om betaling af en erstatning på 12 000 EUR for den lidte ikke-økonomiske skade

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler AE et beløb på 2 000 EUR.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af sagsøgerens omkostninger.

Sagsøgeren bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________