Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2010 - AE v. komissio

(Asia F-79/09)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Tapaturma- ja ammattitautivakuutus - Henkilöstösääntöjen 73 artikla - Päätös, jolla kieltäydytään tunnustamasta sairautta ammattitaudiksi - Herkistyminen sähkömagneettisille kentille)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AE (Muchamiel, Espanja) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja D. Martin, sittemmin J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus yhtäältä nimittävän viranomaisen 15.12.2008 tekemästä päätöksestä, joka on vastaanotettu 16.1.2009 ja jolla hylätään kantajan vaatimus tunnustaa hänen sairautensa henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitetuksi ammattitaudiksi, ja toisaalta tarpeellisilta osin 11.6.2009 tehdystä päätöksestä, jolla hylätään kantajan valitus. Vaatimus 12 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksamiseksi korvauksena henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan AE:lle 2 000 euron suuruinen summa.

Vaatimukset hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa kantajan oikeudenkäyntikuluista.

Kantaja vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________