Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 14. září 2010 - Da Silva Pinto Branco v. Soudní dvůr

(Věc F-52/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Úředník ve zkušební době - Propuštění na konci zkušební doby - Práva obhajoby - Hodnocení způsobilosti kandidátů - Soudní přezkum"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Delfina Da Silva Pinto Branco (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: M. Erniquin a C. Defago, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr (zástupce: M. A. V. Placco, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o propuštění žalobkyně. Dále návrh, aby byla jmenována nebo podpůrně uvedena do své funkce úředníka ve zkušení době. Konečně návrh na náhradu utrpěné morální újmy

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Delfině Da Silva Pinto Branco se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení

____________

1 - Úř. věst. C 244. 10.10.2009, s. 16.