Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. septembri 2010. aasta otsus - Da Silva Pinto Branco versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-52/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Katseajal olev ametnik - Teenistusest vabastamine katseaja lõpul - Kaitseõigused - Oskuste hindamine - Kohtulik kontroll)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid M. Erniquin ja C. Defago)

Kostja: Euroopa Kohus (esindaja: M. A. V. Placco)

Ese

Esiteks hageja teenistusest vabastamise otsuse tühistamise nõue. Seejärel nõue, et ta nimetataks alaliselt ametisse või teise võimalusena ennistataks katseajal oleva ametniku ülesannetesse. Lõpuks nõue, et talle hüvitataks tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja D. Da Silva Pinto Brancolt.

____________

1 - ELT C 244, 10.10.2009, lk 16.