Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. szeptember 14-i ítélete - Da Silva Pinto Branco kontra Bíróság

(F-52/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Felvétel - Próbaidős tisztviselő - Elbocsátás a próbaidő végén - Védelemhez való jog - Képességek értékelése - Bírósági felülvizsgálat)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: M. Erniquin és C. Defago ügyvédek)

Alperes: Bíróság (képviselő: M. A. V. Placco meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Először a felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése iránti kérelem. Ezt követően a felperes kinevezése, vagy másodlagosan próbaidős tisztviselő beosztásába történő visszahelyezése iránti kérelem. Végül az elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék D. Da Silva Pinto Brancot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 244., 2009.10.10., 16. o.