Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums - Da Silva Pinto Branco/Eiropas Savienības Tiesa

(lieta F-52/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Pārbaudāmais ierēdnis - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Tiesības uz aizstāvību - Spēju novērtējums - Pārbaude tiesā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji - M. Erniquin un C. Defago, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvis - M. A. V. Placco)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu par prasītājas atlaišanu. Otrkārt, prasība viņu apstiprināt amatā, vai, pakārtoti, atjaunot darbā par pārbaudāmo ierēdni. Visbeidzot, prasība samaksāt atlīdzību par ciesto morālo kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Da Silva Pinto Branco atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 244, 10.10.2009, 16. lpp.