Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 septembrie 2010 - Da Silva Pinto Branco/Curtea de Justitie

(Cauza F-52/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Recrutare - Funcționar aflat în perioada de probă - Concediere la sfârșitul perioadei de probă - Dreptul la apărare - Evaluarea aptitudinilor - Control jurisdicțional)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: M. Erniquin şi C. Defago, avocaţi)

Pârâtă: Curtea de Justitie (reprezentant: M. A. V. Placco, agent)

Obiectul

În primul rând, cerere de anulare a deciziei de concediere a reclamantei. În al doilea rând, cerere de titularizare sau, în subsidiar, cerere de reintegrare a acesteia în calitatea de funcționar aflat în perioada de probă. În final, cerere având ca obiect plata unei despăgubiri pentru repararea prejudiciului moral suferit

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

O obligă pe doamna Da Silva Pinto Branco la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 244, 10.10.2009, p. 16.