Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 14 september 2010 - Da Silva Pinto Branco mot Europeiska unionens domstol

(Mål F-52/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Provanställd tjänsteman - Uppsägning efter provanställningsperioden - Rätten till försvar - Kompetensbedömning - Domstolsprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Delfina Da Silva Pinto Branco (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna M. Erniquin och C. Defago)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: M. A. V. Placco)

Saken

Främst yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att avskeda sökanden. Sedan yrkande om att utse sökanden som, eller, i andra hand, återställa sökandens tjänst som provanställd tjänsteman. Slutligen yrkande om utbetalning av skadestånd för ideell skada.

Domslut

Talan avslås.

Delfina Da Silva Pinto Branco förpliktas ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 244, 10.10.2009, s. 16.