Language of document :

2. septembril 2010 esitatud hagi - da Silva Tenreiro versus komisjon

(kohtuasi F-72/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi E direktoraadi "Õigusküsimused" direktori ametikoha täitmiseks, ning ka uue direktori nimetamise otsus. Teiseks nõue tühistada õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi F direktoraadi "Turvalisusküsimused" direktori ametikoha täitmise menetluse lõpetamise otsus ning ka uue direktori nimetamise otsus.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi E direktoraadi "Õigusküsimused" direktori ametikoha täitmiseks, ning ka uue direktori nimetamise otsus;

tühistada õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi F direktoraadi "Turvalisusküsimused" direktori ametikoha täitmise menetluse lõpetamise otsus ning ka uue direktori nimetamise otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________