Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (1. senátu) ze dne 30. září 2010 - van Heuckelom v. Evropský policejní úřad (Europol)

(Věc F-43/09)1

"Veřejná služba - Služební řád pro zaměstnance Europolu - Článek 29 - Postup do vyššího platového stupně přiznaný na základě hodnotících zpráv - Námitka protiprávnosti rozhodnutí, kterým se stanoví politika určování platových tříd a platových stupňů - Pravomoci ředitele a správní rady Europolu - Posuzovací pravomoc ředitele Europolu - Meze"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Nizozemsko) (zástupci: W. J. Dammingh a N. D. Dane, advokáti)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann a D. El Khoury, zmocněnci, původně ve spolupráci s B. Wägenbaurem a R. Van der Houtem, advokáty, poté s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 14. července 2008, kterým se žalobci přiznává postup o jediný platový stupeň v rámci platové třídy, jakož i rozhodnutí ze dne 19. ledna 2009, kterým se zamítá stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí

Výrok rozsudku

Žaloba Carla van Heuckeloma se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 180, 1.8.2009, s. 63.