Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. szeptember 30-i ítélete - van Heuckelom kontra Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

(F-43/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Europol személyzeti szabályzata - 29. cikk - Az értékelő jelentések alapján történő magasabb fizetési fokozatba lépés - A besorolási és fizetési fokozatok meghatározásának politikáját megállapító határozattal szembeni jogellenességi kifogás - Az Europol igazgatójának mérlegelési jogköre - Korlátok)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Hollandia) (képviselők: W. J. Dammingh és N. D. Dane ügyvédek)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, segítőjük kezdetben B. Wägenbaur és R. Van der Hout ügyvédek, később B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperest csupán egy fizetési fokozattal előléptető 2008. július 14-i határozat, valamint az e határozattal szemben benyújtott panaszt elutasító 2009. január 19-i határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék C. van Heuckelom keresetét elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 180., 2009.8.1., 63. o.