Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 30 septembrie 2010 - van Heuckelom/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-43/09)1

(Funcție publică - Statutul personalului Europol - Articolul 29 - Avansare în treaptă acordată pe baza raporturilor de evaluare - Excepție de nelegalitate a deciziei de adoptare a politicii de stabilire a gradelor și treptelor - Competențele directorului și, respectiv, ale Consiliului de administrație al Europol - Putere de apreciere a directorului Europol - Limite)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Țările de Jos) (reprezentanți: W. J. Dammingh și N. D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați inițial de B. Wägenbaur și R. Van der Hout, avocați, ulterior de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei din 14 iulie 2008 prin care se atribuie reclamantului o avansare cu o singură treaptă, precum și a deciziei din 19 ianuarie 2009 de respingere a contestației introduse împotriva primei decizii

Dispozitivul

Respinge acțiunea domnului van Heuckelom.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 180, 1.8.2009, p. 63.