Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 30. septembra 2010 - van Heuckelom proti Evropskemu policijskemu uradu (Europol)

(Zadeva F-43/09)1

(Javni uslužbenci - Kadrovski predpisi Europola - Člen 29 - Napredovanje v plačilni razred na podlagi ocenjevalnih poročil - Ugovor v zvezi s protipravnostjo odločbe o določitvi politike za določanje nazivov in plačilnih razredov - Pristojnosti direktorja oziroma upravnega odbora Europola - Diskrecijska pravica direktorja Europola - Omejitve)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo van Heuckelom (Haag, Nizozemska) (zastopnika: W. J. Dammingh in N. D. Dane, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol) (zastopniki: D. Neumann in D. El Khoury, zastopnika, najprej skupaj z B. Wägenbaurom in R. Van der Houtom, odvetnika, nato z B. Wägenbaurom, odvetnik)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 14. julija 2008, s katero je bil tožeči stranki dodeljen zgolj en plačilni razred pri razvrstitvi v nazivu, in odločbe z dne 19. januarja 2009, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper prvo odločbo.

Izrek

1)    Tožba C. van Heuckeloma se zavrne.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 180, 1.8.2009, str. 63.