Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. september 2010 - Rossi Ferreras mod Kommissionen

(Sag F-85/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelsesåret 2001/2002 - karriereudviklingsrapport - opfyldelse af en annullationsdom - virkningerne af tilbagekaldelse af en akt - fastsættelse af mål

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. juli 2001 til den 31. december 2002

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Francisco Rossi Ferreras betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 312 af 19.12.2009, s. 45.