Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. szeptember 14-i ítélete - Rossi Ferreras kontra Bizottság

(F-85/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - 2001-2002-es értékelési időszak - Szakmai előmeneteli jelentés - Megsemmisítési ítélet végrehajtása - Valamely aktus visszavonásának következményei - Célok meghatározása)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francisco Rossi Ferreras (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2001. július 1-je és 2002. december 31-e közötti időszakra szóló szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék F. Rossi Ferreras keresetét elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék F. Rossi Ferrerast kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 312., 2009.12.19., 45. o.