Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. septembra spriedums - Rossi Ferreras/Komisija

(lieta F-85/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - 2001./2002. gada novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - Sprieduma par atcelšanu izpilde - Akta atcelšanas sekas - Mērķu noteikšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Francisco Rossi Ferreras (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un C. Berardis-Kayser)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu attiecībā uz laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim

Rezolutīvā daļa:

Rossi Ferreras prasību noraidīt;

Rossi Ferreras atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 312, 19.12.2009., 45. lpp.