Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 14 september 2010 - Rossi Ferreras / Commissie

(Zaak F-85/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelingsjaar 2001/2002 - Loopbaanontwikkelingsrapport - Uitvoering van arrest houdende nietigverklaring - Gevolgen van intrekking van handeling - Bepaling van doelstellingen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Francisco Rossi Ferreras (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Berscheid en C. Berardis-Kayser, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002

Dictum

Het beroep van Rossi Ferreras wordt verworpen.

Rossi Ferreras zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 312 van 19/12/2009, blz. 45.