Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 4. května 2010 - Petrilli v. Komise

(Věc F-100/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Pojem ‚bydliště' - Trvalé bydliště - Doklady"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Petrilli (Grottammare, Itálie) (zástupci: J.-L. Lodomez a J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování týkajícího se určení místa trvalého bydliště žalobce.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

A. Petrilli ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 55, 7.3.2009, s. 52.