Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 4. maj 2010 - Petrilli mod Kommissionen

(Sag F-100/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - begrebet bopæl - fast bopæl - dokumentation)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italien) (ved avocats J.-L. Lodomez og J. Lodomez)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse vedrørende fastsættelsen af sagsøgerens faste bopæl.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Alessandro Petrilli betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 55 af 7.3.2009, s. 52.