Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 4. maija spriedums - Petrilli/Komisija

(lieta F-100/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Dzīvesvietas jēdziens - Pastāvīgā dzīvesvieta - Apliecinoši dokumenti

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Petrilli (Grottammare, Itālija) (pārstāvji - J.-L. Lodomez un J. Lodomez, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Iecēlejinstitūcijas lēmuma, ar ko tā noraidījusi prasītāja pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Petrilli atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 55, 07.03.2009., 52. lpp.