Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 4 mei 2010 - Petrilli / Commissie

(Zaak F-100/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Begrip verblijfplaats - Voornaamste verblijfplaats - Bewijsstukken)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italië) (vertegenwoordigers: J.-L. Lodomez en J. Lodomez, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende vaststelling van verzoekers voornaamste verblijfplaats

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Petrilli zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 55 van 7.3.2009, blz. 52.