Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 4. mája 2010 - Petrilli/Komisia

(vec F-100/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Pojem bydlisko - Hlavné bydlisko - Doklady)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro Petrilli (Grottammare, Taliansko) (v zastúpení: J.-L. Lodomez a J. Lodomez, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu týkajúceho sa určenia miesta hlavného bydliska žalobcu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    A. Petrilli znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 55, 7.3.2009, s. 52.