Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 maj 2010

Petrilli mot kommissionen

(Mål F-100/08)1

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Begreppet bosättning - Stadigvarande bosättning - Bestyrkande handlingar)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Petrilli (Grottammare, Italien) (ombud: advokaterna J.-L. Lodomez och J. Lodomez)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut om fastställande av sökandens stadigvarande bosättningsort.

Domslut

Talan ogillas.

Alessandro Petrilli ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 55, 7.3.2009, s. 52