Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.5.2010 - Nanopoulos v. komissio

(Asia F-30/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Virkamiestuomioistuimen toimivalta - Tutkittavaksi ottaminen - Kielteinen päätös - Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Vuodot lehdistössä - Syyttömyysolettaman periaate - Henkinen kärsimys - Päätös kurinpitomenettelyn aloittamisesta - Ilmeinen arviointivirhe - Avustamisvelvollisuus - Henkilöstösääntöjen 24 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxemburg) (edustajat: asianajajat V. Christianos, D. Gouloussis ja V. Vlassi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja K. Herrmann, sittemmin J. Currall ja K. Herrmann, avustajinaan asianajajat E. Bourtzalas ja I. Antypas)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission velvoittaminen maksamaan kantajalle vahingonkorvausta sen vuoksi, että hänen perusoikeuksiaan on loukattu siten, että hänen kunniansa ja maineensa on saatettu kyseenalaisiksi.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan Fotios Nanopoulosille 90 000 euron summa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 171, 5.7.2008, s. 50.