Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. május 11-i ítélete - Nanopoulos kontra Bizottság

(F-30/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - A Közszolgálati Törvényszék hatásköre - Elfogadhatóság - Sérelmet okozó aktus - Szerződésen kívüli felelősség - Kiszivárogtatás a sajtóban - Az ártatlanság vélelme - Nem vagyoni kár - Fegyelmi eljárás megindításáról szóló határozat - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Segítségnyújtási kötelezettség - A személyzeti szabályzat 24 cikke)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxemburg) (képviselők: V. Christianos, D. Gouloussis és V. Vlassi ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben: J. Currall és K. Herrmann, később: J. Currall és K. Herrmann meghatalmazottak, segítőik: E. Bourtzalas és I. Antypas ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Bizottság kötelezése arra, hogy fizessen a felperesnek kártérítést a felperes alapvető jogainak megsértésért, amely csorbítja becsületét és hírnevét.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy fizessen F. Nanopoulos számára 90 000 euró kártérítést.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 171., 2008.7.5., 50. o.