Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 11. maija spriedums - Nanopoulos/Komisija

(lieta F-30/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Civildienesta tiesas kompetence - Pieņemamība - Nelabvēlīgs akts - Ārpuslīgumiskā atbildība - [Informācijas] noplūde presē - Nevainīguma prezumpcijas princips - Morālais kaitējums - Lēmums par disciplinārlietas uzsākšanu - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Pienākums sniegt palīdzību - Civildienesta noteikumu 24. pants

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luksemburga) (pārstāvji - V. Christianos, D. Gouloussis un V. Vlassi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - sākotnēji J. Currall un K. Herrmann, pēc tam J. Currall un K. Herrmann, pārstāvji, kam palīdz E. Bourtzalas un I. Antypas, avocats)

Priekšmets

Piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam kaitējumu, kas tika nodarīts prasītājam sakarā ar viņa pamattiesību pārkāpšanu, kas izpaužas kā viņa reputācijas bojāšana un goda aizskaršana

Rezolutīvā daļa:

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt F. Nanopoulos summu EUR 90 00 apmērā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 171, 05.07.2008., 50. lpp.