Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 11 mai 2010 - Nanopoulos/Comisia

(Cauza F-30/08)1

(Funcție publică - Funcționari - Competența Tribunalului Funcției Publice - Admisibilitate - Act care lezează - Răspundere extracontractuală - Scurgeri de informații către presă - Principiul prezumției de nevinovăție - Prejudiciu moral - Decizie de inițiere a unei proceduri disciplinare - Eroare vădită de apreciere - Obligația de asistență - Articolul 24 din statut)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamant: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luxemburg) (reprezentanți: V. Christianos, D. Gouloussis şi V. Vlassi, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: iniţial J. Currall şi K. Herrmann, ulterior J. Currall şi K. Herrmann, asistați de E. Bourtzalas şi I. Antypas, avocaţi)

Obiectul

Obligarea Comisiei la plata către reclamant a unei sume cu titlu despăgubire pentru prejudiciul suferit din cauza încălcării drepturilor sale fundamentale care aduce atingere onoarei și reputației sale

Dispozitivul

Obligă Comisia Europeană la plata către domnul Nanopoulos a sumei de 90 000 de euro.

Respinge celelalte capete de cerere.

Comisia Europeană suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 171, 5.7.2008, p. 50.