Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 11. maja 2010 - Nanopoulos proti Komisiji

(Zadeva F-30/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pristojnost Sodišča za uslužbence - Dopustnost - Akt, ki posega v položaj - Nepogodbena odgovornost - Indiskretnosti v tisku - Načelo domneve nedolžnosti - Nepremoženjska škoda - Odločitev o začetku disciplinskega postopka - Napaka pri presoji - Obveznost nudenja pomoči - Člen 24 Kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Fotios Nanopoulos (Itzig, Luksemburg) (zastopniki: V. Christianos, D. Gouloussis in V. Vlassi, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in K. Herrmann, nato J. Currall in K. Herrmann, zasstopnika, skupaj z E. Bourtzalasom in I. Antypasom, odvetnika)

Predmet

Naložitev Komisiji, da tožeči stranki plača odškodnino zaradi kršitve njenih temeljnih pravic, zaradi česar je prišlo do posega v njeno čast in dobro ime.

Izrek

1)    Evropski komisiji se naloži, da F. Nanopoulosu plača znesek v višini 90.000 EUR.

2)    V preostalem delu se tožba zavrne.

3)    Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 171, 5.7.2008, str. 50.