Language of document : ECLI:EU:C:2010:90

C‑381/08. sz. ügy

Car Trim GmbH

kontra

KeySafety Systems Srl

(a Bundesgerichtshof [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001/EK rendelet – Az 5. cikk 1. pontjának b) alpontja – Szerződés vagy szerződéses igény esetén irányadó joghatóság – A kötelezettség teljesítési helyének meghatározása – Az »áru értékesítése« és a »szolgáltatás nyújtása« közötti elhatárolás szempontjai”

Az ítélet összefoglalása

1.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001 rendelet – Különös joghatóságok – Szerződés vagy szerződéses igény esetén irányadó joghatóság az 5. cikk 1. pontjának b) alpontja értelmében

(44/2001 tanácsi rendelet, 5. cikk, 1. pont, b) alpont)

2.        Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság és a határozatok végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben – 44/2001 rendelet – Különös joghatóságok – Szerződés vagy szerződéses igény esetén irányadó joghatóság az 5. cikk 1. pontja b) alpontjának első francia bekezdése értelmében

(44/2001 tanácsi rendelet, 5. cikk, 1. pont, b) alpont, első francia bekezdés)

1.        A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontjának b) alpontját úgy kell értelmezni, hogy a gyártandó vagy előállítandó áru szállítására vonatkozó szerződések a vevőnek az áru beszerzésére, megmunkálására és szállítására irányuló előírásai ellenére e rendelet 5. cikke 1. pontja b) alpontja első francia bekezdésének értelmében vett „áru értékesítésének” minősülnek, amennyiben a vevő nem szolgáltatott a gyártáshoz vagy az előállításhoz szükséges anyagokat, és a szállító felelős az áru minőségéért és a szerződésnek való megfelelőségéért.

E tekintetben, mivel a rendelet az áru értékesítésére és a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések esetén a joghatósággal rendelkező bíróságot kijelölő kapcsolóelvként az e szerződésekre jellemző kötelezettséget veszi alapul, a szóban forgó szerződések, amennyiben azok jellemző kötelezettsége valamely áru szállítása, a rendelet 5. cikke 1. pontja b) alpontjának első francia bekezdése értelmében vett „áru értékesítésének”, illetve amennyiben azok jellemző kötelezettsége valamely szolgáltatás nyújtása, az említett 5. cikk 1. pontja b) alpontjának második francia bekezdése értelmében vett „szolgáltatásnyújtásnak” fognak minősülni.

A gyártandó vagy előállítandó áru szállítására vonatkozó olyan szerződést jellemző kötelezettség meghatározása érdekében, amely esetében a vevő az áru beszerzésére, megmunkálására és szállítására vonatkozó követelményeket fogalmazott meg, az a körülmény, hogy a szállítandó árut előzetesen le kell gyártani, illetve elő kell állítani, nem befolyásolja a szóban forgó szerződés adásvételi szerződésként történő minősítését. Emellett egyéb körülmények, mint egyfelől az, hogy a vevő nem szolgáltat anyagot, illetve másfelől, hogy az eladó felelős az áru minőségéért és a szerződéses feltételeknek való megfelelőségéért, arra utalnak, hogy az ilyen szerződést az „áru értékesítésére irányuló szerződésnek” kell minősíteni.

(vö. 31–33., 38., 40., 42–43. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001 rendelet 5. cikke 1. pontja b) alpontjának első francia bekezdését úgy kell értelmezni, hogy távértékesítés esetén azon helyet, ahol a szerződés alapján az árut leszállították, vagy le kellett volna szállítani, e szerződés rendelkezései alapján kell meghatározni.

Amennyiben a szállítási helyet ez alapján nem lehet meghatározni anélkül, hogy a szerződésre irányadó anyagi jogi jogszabályokhoz kellene fordulni, e hely ott található, ahol az árut az adásvételi ügylet szerinti rendeltetési helyen a vevőnek oly módon adják át, hogy ezáltal megszerzi, vagy meg kellene szereznie az áru feletti tényleges rendelkezés jogát. Ez a hely felel meg ugyanis leginkább a rendelet kidolgozásának, céljainak és rendszerének az e rendelet 5. cikke 1. pontja b) alpontja első francia bekezdésének értelmében vett „szállítási helyként”. E tekintetben ezt a szempontot a magas szintű kiszámíthatóság jellemzi, megfelel továbbá a közelség céljának, mivel biztosítja, hogy szoros kapcsolat áll fenn a szerződés és az arról dönteni hivatott bíróság között. Emellett az áru értékesítésére irányuló szerződés fő célja az eladó által e dolog átadása a vevő részére, amely ügylet csak akkor megy teljesedésbe, amikor e dolog megérkezik a rendeltetési helyére.

(vö. 46., 55–57., 60–62. pont és a rendelkező rész 2. pontja)