Language of document :

Tožba, vložena 25. februarja 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-14/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Ugotovitev predolgega trajanja postopka za priznanje delne invalidnosti in za naložitev toženi stranki vračila škode, nastale tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije o zavrnitvi zahtevka z dne 30. januarja 2009 naj se razglasi za nično;

odločba o zavrnitvi pritožbe z dne 20. julija 2009 zoper odločbo o zavrnitvi zahtevka z dne 30. januarja 2009 naj se razglasi za nično;

dopis ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 z dne 6. novembra 2009, ki ga je tožeča stranka prejela 16. decembra 2009 naj se, kolikor je potrebno, razglasi za ničen;

kolikor je potrebno, naj se ugotovi, da postopek o izvrševanju pravnih jamstev iz člena 73 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti v zvezi z nesrečo z dne 12. septembra 2003 traja že več kot pet let;

kolikor je potrebno, naj se ugotovi, da je bilo razumno trajanje postopka že preseženo;

Komisiji naj se naloži vračilo materialne in nematerialne škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi nerazumnega trajanja zadevnega postopka, in plačilo 10.000 EUR oz. višjega ali nižjega zneska, ki ga Sodišče za uslužbence šteje za pravičen in primeren;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki od dne, ki sledi dnevu, v katerem je zahtevek z dne 30. januarja 2009 prispel na Komisijo, do dejanskega plačila zneska 10.000 EUR plača obresti na ta znesek v višini 10 % na leto z letno kapitalizacijo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________