Language of document :

Kanne 12.2.2010 - Nicola v. Euroopan investointipankki

(Asia F-13/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2008 arviointikertomuksen kumoaminen sekä siltä osin kuin se koskee tavoitteita että siltä osin kuin se koskee työsuoritusten arviointia ja 18.3.2009 tehtyjä ylennyspäätöksiä. Lisäksi vaaditaan vastaajan velvoittamista korvaamaan kantajalle aiheutunut aineeton ja aineellinen vahinko.

Vaatimukset

Valituslautakunnan 23.9.2009 tekemän päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä hylätään kantajan valitus vuoden 2008 arviointikertomuksesta.

Vuoden 2008 arviointikertomuksen kumoaminen sekä siltä osin kuin se koskee tavoitteita että siltä osin kuin se koskee työsuoritusten arviointia.

Kaikkien tähän liittyvien, tätä seuranneiden ja tätä edeltävien toimenpiteiden kumoaminen, mukaan lukien henkilöstöosaston ohjeet siitä, millä tavoin aakkosten ensimmäisillä kirjaimilla suoritettu arviointi ja A tai B+ arvosanan antamiselle asetetut rajoitukset on ymmärrettävä, ja 18.3.2009 tehty päätös, siitä syystä, että kantajan esimiesten suorittaman arvioinnin perusteella Euroopan investointipankin on katsottava jättäneen ottamatta huomioon kohdan "Promotions from Function E to D".

Euroopan investointipankki on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellinen ja aineeton vahinko, asian käsittelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut korkoineen ja arvioimaan uudelleen myönnetyn luoton rahallinen arvo.

____________