Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. detsembri 2010. aasta otsus - Saracco versus EKP

(kohtuasi F-66/09)1

(Avalik teenistus - EKP töötajad - Isiklikel põhjustel võetud puhkus - Maksimaalne kestus - Pikendamisest keeldumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberta Saracco (Arona, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Parrat)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: F. Malfrère ja G. Nuvoli, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada EKP otsus, millega keelduti hageja isiklikel põhjustel võetud puhkuse pikendamisest.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja R. Saraccolt.

____________

1 - ELT C 205, 29.8.2009, lk 51.