Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 15 december 2010 - Roberta Saracco mot ECB

(Mål F-66/09)(1)

(Personalmål - ECB:s personal - Tjänstledighet av personliga skäl - Längsta varaktighet - Beslut att inte förlänga)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Roberta Saracco (Arona, Italien) (ombud: advokaten F. Parrat)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: F. Malfrère och G. Nuvoli, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Ogiltigförklaring av ECB:s beslut att inte bevilja sökanden förnyad tjänstledighet av personliga skäl.

Domslut

Talan ogillas.

Roberta Saracco ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 205, 29.8.2009, s. 51.