Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2010 - Angelo Sánchez v. Rada

(Věc F-67/09)1

"Veřejná služba - Mimořádné volno - Vážné onemocnění příbuzného ve vzestupné linii - Způsob výpočtu počtu dní mimořádného volna v případě několika vážně nemocných příbuzných ve vzestupné linii"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicolás Angelo Sánchez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí žalované, kterými se zamítají žádosti o mimořádné volno podané žalobcem z důvodu vážného onemocnění jeho rodičů

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 8. října 2008 a 8. prosince 2008 zamítající žádosti o mimořádné volno podané M. Angulo Sánchezem se zrušují.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 220, 12.9.2009, s. 43.