Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 15. december 2010 - Angelo Sánchez mod Rådet

(Sag F-67/09) 1

(Personalesag - tjenestefrihed - alvorlig sygdom hos en slægtning i opstigende linje - metode til beregning af antallet af feriedage i tilfælde, hvor flere slægtninge i opstigende linje er ramt af alvorlig sygdom)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nicolás Angelo Sánchez (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved K. Zieleśkiewicz og M. Bauer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgtes afslag på sagsøgerens ansøgninger om tjenestefrihed som følge af, at sagsøgerens forældre er ramt af alvorlig sygdom.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Unions afslag af 8. oktober 2008 og af 8. december 2008 på Nicolás Angelo Sánchez' ansøgninger om tjenestefrihed annulleres.

Rådet betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 220 af 12.9.2009, s. 43.