Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. detsembri 2010. aasta otsus -Angelo Sánchez versus nõukogu

(kohtuasi F-67/09)1

(Avalik teenistus - Eripuhkus - Üleneja sugulase raske haigus - Puhkusepäevade arvutamise viis mitme üleneja sugulase raske haiguse korral)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicolás Angelo Sánchez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer)

Ese

Nõue tühistada kostja otsused, millega jäeti rahuldamata hageja taotlused eripuhkuse saamiseks tema vanemaid tabanud raske haiguse tõttu.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu nõukogu 8. oktoobri ja 8. detsembri 2008. aasta otsused, millega jäeti rahuldamata Nicolás Angelo Sánchezi taotlused eripuhkuse saamiseks.

Jätta kõik kohtukulud Euroopa Liidu Nõukogu kanda.

____________

1 - ELT C 220, 12.9.2009, lk 43.