Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.12.2010 - Angelo Sánchez v. neuvosto

(Asia F-67/09)1

(Henkilöstö - Erityisloma - Ylenevää polvea olevan sukulaisen vakava sairaus - Menetelmä lomapäivien lukumäärän laskemiseksi useamman ylenevää polvea olevan sukulaisen vakavan sairauden kohdalla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Angelo Sánchez (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: K. Zieleśkiewicz ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Niiden vastaajan tekemien päätösten kumoaminen, joilla hylättiin erityislomaa koskevat hakemukset, jotka kantaja oli tehnyt vanhempiensa vakavan sairauden vuoksi

Tuomiolauselma

Euroopan unionin neuvoston 8.10.2008 ja 8.12.2008 tekemät päätökset, joilla hylättiin Angulo Sánchezin tekemät erityislomaa koskevat hakemukset, kumotaan.

Euroopan unionin neuvosto vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 220, 12.9.2009, s. 43.