Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 december 2010 - Angelo Sánchez mot rådet

(Mål F-67/09)(1)

(Personalmål - Särskild ledighet - Släkting i rätt uppstigande led allvarligt sjuk - Beräkning av antal lediga dagar då flera släktingar är allvarligt sjuka)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicolás Angelo Sánchez (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolem, J.-N. Loius och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: K. Zieleśkiewicz och M. Bauer)

Saken

Ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå sökandens begäran om särskild ledighet på grund av föräldrars allvarliga sjukdom.

Domslut

Europeiska unionens råds beslut av den 8 oktober 2008 och den 8 december 2008 om avslag av Nicolás Angelo Sánchez ansökningar om särskild ledighet ogiltigförklaras.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 220, 12.9.09, s. 43.