Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. prosince 2010 - Almeida Campos a další v. Rada

(Věc F-14/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povyšování - Rok povýšení 2008 - Zvažování srovnatelných zásluh administrátorů přidělených na jazyková pracovní místa a administrátorů přidělených na všeobecná pracovní místa"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Ana Maria Almeida Campos (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer, G. Kimberley, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za rok povýšení 2008, a bude-li to nezbytné, zrušení rozhodnutí, jimiž byli za stejný rok povýšení do uvedené platové třídy povýšeni úředníci, jejichž jména jsou uvedena na seznamu povýšených osob zveřejněném ve sdělení zaměstnancům č. 72/08 ze dne 21. dubna 2008

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterými Rada Evropské unie odmítla povýšit do platové třídy AD 12 A. M. Almeida Campos, R. Dariol, S. Morello a K. Verstreken za rok povýšení 2008, se zrušují.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Radě Evropské unie se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 90, 18.4.2009, s. 40.