Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 decembrie 2010 - Almeida Campos și alții/Consiliul

(Cauza F-14/09)1

(Funcție publică- Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2008 - Evaluare comparativă a meritelor între administratorii repartizați în posturi de lingviști și administratorii repartizați în posturi cu caracter general)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și G. Kimberley, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor AIPN de a nu îi promova pe reclamanți în gradul AD 12 pentru exercițiul de promovare 2008 și, în măsura în care este necesar, anularea deciziilor de promovare în acest grad, pentru același exercițiu de promovare, a funcționarilor ale căror nume sunt înscrise pe lista persoanelor promovate publicată în Comunicarea către personal (C. P.) nr. 72/08 din 21 aprilie 2008

Dispozitivul

Anulează deciziile prin care Consiliul Uniunii Europene a refuzat promovarea în gradul AD 12 a doamnelor Almeida Campos, Dariol, Morello și Verstreken în cadrul exercițiului de promovare 2008.

Respinge celelalte capete de cerere.

Consiliul Uniunii Europene suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 90, 18.4.2009, p. 40.