Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 december 2010 - Almeida Campos m.fl. mot rådet

(Mål F-14/09)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2008 - Jämförelse av kvalifikationerna mellan tjänstemän som innehar lingvisttjänster och tjänstemän som är innehar generalisttjänster)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ana Maria Almeida Campos (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bauer och G. Kimberley)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökandena till lönegrad AD 12 i befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att i samma befordringsförfarande befordra, till denna lönegrad, de tjänstemän vars namn anges i förteckningen över befordrade tjänstemän, vilken offentliggjordes i personalmeddelande nr 72/08 av den 21 april 2008.

Domslut

Besluten genom vilka Europeiska unionens råd beslutade att inte befordra Ana Maria Almeida Campos, Roberta Dariol, Stella Morello och Kathleen Verstreken till lönegrad AD 12 i befordringsförfarandet 2008 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens råd ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 90, 18.4.2009, s. 40.