Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. december 14-i ítélete - Bleser kontra Bíróság

(F-25/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Besorolási fokozatba történő besorolás a kevésbé kedvező új szabályok alapján - A személyzeti szabályzat XIII. mellékletének 2. és 13. cikke - Az átláthatóság elve - A beosztás és a besorolási fokozat megfelelésének elve - Életkor alapján történő bármely hátrányos megkülönböztetés tilalma - Gondoskodási kötelezettség - A gondos ügyintézés elve - A jogbiztonság elve és a visszaható hatály tilalmának elve - A reformatio in peius tilalmának szabálya - A bizalomvédelem elve - A jóhiszeműség elve - A patere legem quam ipse fecisti elv)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Thomas Bleser (Nittel, Németország) (képviselők: P. Goergen és M. Wehrheim ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselők: kezdetben M. Schauss meghatalmazott, később A. V. Placco és M. Glaeser meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Arpio Santacruz és M. Simm meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bíróságnak az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára felvett felperest az új személyzeti szabályzat kevésbé kedvező rendelkezéseinek (a tisztviselői személyzeti szabályzat módosításáról szóló 723/2004/EK, Euratom rendelet XIII. mellékletének 12. cikke) alkalmazásával besoroló határozatának megsemmisítése - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 117., 2007.05.26., 36. o.