Language of document :

2010 m. gruodžio 14 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bleser prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-25/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Priskyrimas lygiui taikant naujas nepalankesnes nuostatas - Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 2 ir 13 straipsniai - Skaidrumo principas - Lygio ir pareigų atitikimo principas - Bet kokios diskriminacijos dėl amžiaus draudimas - Pareiga atsižvelgti į pareigūnų interesus - Gero administravimo principas - Teisinio saugumo ir negaliojimo atgal principai - Reformatio in pejus draudimo taisyklė - Teisėtų lūkesčių apsaugos principas - Sąžiningumo principas - Patere legem quam ipse fecisti principas)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Thomas Bleser (Nitelis, Vokietija), atstovaujamas advokatų P. Goergen ir M. Wehrheim

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, atstovaujamas iš pradžių M. Schauss, vėliau A. V. Placco ir M. Glaeser

Atsakovo pusėje į bylą įstojusi šalis: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir M. Simm

Dalykas

Teisingumo Teismo sprendimo dėl ieškovo, įrašyto į rezervo sąrašą iki naujųjų Tarnybos nuostatų įsigaliojimo, priskyrimo taikant jam nepalankesnes jų nuostatas (Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Pareigūnų tarnybos nuostatus, XIII priedo 12 straipsnis), panaikinimas - Prašymas atlyginti nuostatus.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 117, 2007 5 26, p. 36.