Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. prosince 2010 - AG v. Parlament

(Věc F-25/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Propuštění po skončení zkušební doby - Zjevná nepřípustnost - Zmeškání lhůty pro podání žaloby - Oznámení doporučeným dopisem s dodejkou"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AG (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: S. Seyr a V. Montebello-Demogeot, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o propuštění žalobkyně po skončení zkušební doby, jakož i návrh na náhradu údajně utrpěné újmy

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

AG ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 161, 19.6.2010, s. 58.