Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 16. december 2010 - AG mod Parlamentet

(Sag F-25/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - afskedigelse efter prøvetidens udløb - åbenbart afvisningsgrundlag - sag anlagt for sent - underretning ved rekommanderet brev med modtagelsesbevis)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AG (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Seyr og V. Montebello-Demogeot, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren efter prøvetidens udløb samt en påstand om erstatning for den angiveligt lidte skade.

Konklusion

Sagen afvises.

AG betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT 161 af 19.6 2010, s. 58.