Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 - Cerafogli v. Evropská centrální banka

(Věc F-96/08)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Odměna - Dodatečné zvýšení platu - Povýšení ad personam - Konzultace výboru zaměstnanců za účelem stanovení kritérií pro přiznávání dodatečného zvýšení platu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupkyně: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: F. Malfrère a N. Urban, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ECB nepovýšit žalobkyni ad personam a uložení žalované zaplatit náhradu nemajetkové újmy způsobené žalobkyni.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterým Evropská centrální banka odmítla přiznat M. C. Cerafogli dodatečné zvýšení platu za rok 2008, se ruší.

Evropské centrální bance se ukládá zaplatit M. C. Cerafogli částku 3000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropské centrální bance se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 44, 21.2.2009, s. 75.