Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. oktober 2010 - Cerafogli mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-96/08) 1

(Personalesag - ECB's personale - vederlag - supplerende lønforhøjelse - forfremmelse ad personam - høring af personaleudvalget med henblik på fastsættelse af kriterier for supplerende lønforhøjelser)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved F. Malfrère og N. Urban, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ECB's afgørelse om ikke at tildele sagsøgeren en forfremmelse ad personam samt om, at Centralbanken tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt.

Konklusion

Den afgørelse, hvorved Den Europæiske Centralbank afviste at tildele Maria Concetta Cerafogli en supplerende lønforhøjelse i 2008 annulleres.

Den Europæiske Centralbank betaler Maria Concetta Cerafogli 3 000 EUR.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 44 af 21.2.2009, s. 75.