Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus - Cerafogli versus Euroopa Keskpank

(kohtuasi F-96/08)1

(Avalik teenistus - EKP töötajad - Töötasu - Palga täiendav tõstmine - Edutamine ad personam - Personalikomiteega konsulteerimine, et määrata kindlaks palga täiendava tõusu andmise kriteeriumid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt Mainil, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: F. Malfrère ja N. Urban, keda asendab advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega ei antud nõusolekut hageja edutamiseks ad personam, ja mõista kostjalt hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest välja rahaline hüvitis.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Keskpanga otsus, millega ei antud nõusolekut M. C. Cerafogli täiendava palgatõusu andmiseks.

Mõista Euroopa Keskpangalt M. C. Cerafogli kasuks välja 3000 eurot.

Jätta hagi muus osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud tervikuna välja Euroopa Keskpangalt.

____________

1 - ELT C 44, 21/2/2009, lk 75.