Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.10.2010 - Cerafogli v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-96/08)1

(Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Palkkaus - Ylimääräinen palkankorotus - Henkilökohtainen ylennys - Henkilöstökomitean kuuleminen asiassa, joka koskee kriteerien määrittämistä ylimääräisen palkankorotuksen myöntämiselle)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: F. Malfrère ja N. Urban, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen EKP:n päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle henkilökohtaista ylennystä, ja vastaajan velvoittaminen korvauksen maksamiseen kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

Tuomiolauselma

Euroopan keskuspankin päätös, jolla se päätti olla myöntämättä Maria Concetta Cerafoglille vuoden 2008 osalta ylimääräistä palkankorotusta, kumotaan.

Euroopan keskuspankki velvoitetaan maksamaan Maria Concetta Cerafoglille 3 000 euron suuruinen määrä.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan keskuspankki velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 44, 21.2.2009, s. 75.